กลุ่มคนไทยปฏิเสธรัฐประหารในสหราชอณาจักรโต้ข่าวมติชน

กลุ่มคนไทยปฎิเสธรัฐประหารในสหราชอาณาจักร    
อีเมลล์
doublezero1@hotmail.co.uk
วันที่ 25 พฤษภาคม 2550

เรื่อง  ปฎิเสธข่าว นสพ มติชน หัวข้อ ‘นักเรียนไทยรับถูกจ้างก่อม็อบที่อังกฤษ’
เรียน พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวใน นสพ มติชน ฉบับ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10667 หน้าที่ 13 ทางกลุ่มคนไทยปฏิเสธรัฐประหารในสหราชอาณรจักรจำต้อง  ชี้แจง ข้อเท็จจริงในการเสนอ ข่าวดังกล่าว เพื่อเตือนให้คำนึงถึง จรรยาบรรณ ของอาชีพ สื่อสารมวลชน ดังนี้

1ตามที่มีการอ้างว่า น.ส. ทับทิม ประทีปวัธนวงศ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ทางกลุ่มฯ  มีการสอบถามกลับไปยัง น.ส.ทับทิม ประทีปวัธนวงศ์ ไ  ด้ความว่า “ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ดังที่กล่าวอ้าง”

2อัตราส่วน ผู้สนับสนุนรัฐประหารเป็นร้อยละ 70ต่อผู้ไม่ออกความเห็นเป็นร้อยละ 30  ที่นักศึกษาผู้หนึ่ง   ได้กล่าวไว้เป็นเพียงการออกความคิดเห็นส่วนตัว   ไม่ได้เกิดจากการทำประชามติหรือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติแต่อย่างใดซึ่งทางกลุ่มฯ    เห็นว่า เนื้อข่าวที่เกิดจาก  ข่าวลือ   ข่าวที่ไม่ตรงความจริง และ  ข่าวที่เกิดจากความรู้สึกนั้น       ไม่ควรปรากฎในหนังสือพิมพ์มติชนอันเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพทางการเมืองที่ได้ยอมรับกันในวงกว้าง   นอกจากนี้  สหราชอาณาจักรเป็นประเทศประชาธิปไตย   จึงเป็นที่น่าแปลกใจถ้านักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรกลับนิยมอำนาจเผด็จการ     อย่างไรก็ตาม     ความคิดเห็นดังกล่าว เป็นความคิดเห็นที่น่ารังเกียจมากไม่ควรจะเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแม่แบบของประชาธิปไตย

3กรณีที่อ้างว่า ได้มีการว่าจ้าง เพื่อให้มาชุมนุมที่หน้า สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน   เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ซึ่งตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  มิได้มีการ ว่าจ้างเกิดขึ้นตามที่เสนอข่าว  และการดำเนินการต่างๆทั้ง การจัดรถมาหน้าสถานทูต   การจัดเลี้ยงอาหารหลังดำเนินกิจกรรม  และสวัสดิการต่างๆ นั้น  เป็นเพียงน้ำใจของแกนนำประท้วง   ไม่ได้เกิดจากการสนับสนุนของบุคคลภายนอก โดยข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในฐานะเจ้าภาพงานและสามารถตรวจสอบการเงินของข้าพเจ้า ได้

อนึ่ง  เนื้อหาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่มหาวิทยาลัยวอริคนั้น     ถูกใช้เพียงเพื่อโจมตีบุคคลทางการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร และ มีการโน้มน้าวให้เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารอันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทางสากล การที่รัฐบาลได้ส่งวอร์รูมมาเพียงเพื่อบรรยายกล่าวร้าย ท่านอดีตนายก ทักษิณ ชินวัตร นั้น ทางกลุ่มเกิดคำถามว่าภารกิจดังกล่าว มีความจำเป็นคุ้มค่าแก่เงินภาษีของประชาชนทีเสียไปเพียงใด?  เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนอกจากไม่สร้างประโยชน์อันใดแล้ว กลับสร้างความแตกแยกมากขึ้นให้กับ คนไทยในต่างแดน  สวนทางกับนโยบายสมานฉันท์ ของรัฐบาลในปัจจุบัน และนำไปสู่ความล่มจม ของคนในชาติ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระราชทานแด่  คณะศาลปกครอง ในวันที่  24 พฤษภาคม  นอกจากนี้   การบรรยายของ นายสุรพงษ์ ชัยนาม   ในหัวข้อ สถานการณ์การเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย   ทั้งก่อนและหลังรัฐประหาร   จัดว่าเป็นการพูดโดยปราศจากข้อเท็จจริงเนื่องจาก   ประเทศไทยตอนนี้ถูกปกครองภายใต้ของระบอบเผด็จการ อย่างมิอาจปฎิเสธได้

จึงชี้แจงมาให้ทราบถึง ข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยหวังว่า สื่อมวลชน คงยึดมั่นในหลักวิชาชีพของตน และขอให้ประชาชนชาวไทยทุกท่าน โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
วัฒนา เอ็บเบจช์
กลุ่มคนไทยปฎิเสธรัฐประหารในสหราชอาณาจักร
โทร 07780 801763 แฟ็กซ์ 0121 243 4619
 

 อ้างอิงข่าวของมติชน ฉบับวันที่ 25 พ.ค.2550

“ทักษิณ”หลบ”วอร์รูม”ไม่ร่วมเวที น.ร.ไทยรับถูกจ้างก่อม็อบที่อังกฤษ


นางชาลินี จงจิตร ผู้สื่อข่าวมติชน รายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ว่า คณะนายสุรพงษ์ ชัยนาม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (วอร์รูม) ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยทั้งก่อนและหลังรัฐประหาร ที่มหาวิทยาลัยวอริคกับนักเรียนไทยและต่างชาติกว่า 50 คน จากนั้นไปที่ สคูล ออฟ ดิ โอเรียนทัล แอนด์ แอฟริกัน สตัดดี้ส์ (SOAS) มีนักเรียนไทยและต่างชาติร่วมฟังเกือบ 100 คน ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนไทยใน SOAS ได้ทำหนังสือเชิญ พ.ต.ท.ทักษิณมาร่วมด้วย แต่ไม่ได้รับหนังสือตอบกลับและไม่ได้แจ้งว่าจะส่งใครมาร่วมด้วย
น.ส.เนตรนภิศ หุ่นแก้ว ประธานสมาคมนักเรียนไทยมหาวิททยาลัยวอริค ให้สัมภาษณ์ว่า หัวข้อที่คณะนายสุรพงษ์มาให้ข้อมูลไม่ใหม่ แต่มีรายละเอียดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในคดีฆ่าตัดตอนที่คนตาย 2,800 คน และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีกรือเซะและตากใบที่มีคนตายมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดความรุนแรงในภาคใต้ การแทรกแซง ตอกย้ำว่าข้อมูลที่รู้มาก่อนเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณเป็นเช่นนั้นจริง

น.ส.ทับทิม ประทีปวัธนวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยวอริค กล่าวว่า หลังจาก พ.ต.ท.ทักษิณมาอยู่ลอนดอนได้กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ โดยเฉพาะนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม เช่น เรื่องการซื้อทีมฟุตบอล ลูกสาวอดีตนายกฯย้ายมหาวิทยาลัยอีกแล้ว เป็นต้น โดยนักศึกษา 70 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการรัฐประหารและสนับสนุนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) อีก 30 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ค่อยเปิดเผยหรือให้ความเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนไทยในวอริคหลายคนเล่าให้ฟังว่า ได้ยินเพื่อนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมบอกว่าได้รับค่าจ้างมาร่วมชุมนุมหน้าสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา คนละ 50 ปอนด์ โดยมีการจัดรถ 2 คันไปรับ และหลังจากยื่นหนังสือต่อสถานทูตเสร็จแล้ว ก็มีคนพาไปเลี้ยงอาหารที่ร้านอาหารไทยในลอนดอน

Advertisements
เขียนใน News. Leave a Comment »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: