กอบกู้ศักดิ์ศรีประเทศ

logo-thai-rath.gif

นับเป็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลการสำรวจขององค์กรต่างประเทศ จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศต่ำสุดของโลก ล่าสุด คือผลการจัดทำ “ดัชนีชี้วัดความสงบสุขของโลก” ขององค์กรที่เรียกว่า “หน่วยข่าวกรอง ดิ อีโคโนมิสต์” ของนิตยสารชื่อดังระดับโลกของอังกฤษ ไทยติดอันดับที่ 105 จากทั้งหมด 121 ประเทศทั่วโลก ระดับความสงบสุขของไทยต่ำกว่าแม้ แต่กัมพูชา เอธิโอเปียและยูกันดา

เป็นข้อมูลที่ศึกษารวบรวมมาจากหลายแหล่ง โดยคณะนักวิชาการและผู้ เชี่ยวชาญด้านความสงบสุข โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสงบสุขหลายปัจจัย รวมทั้งระดับความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้จ่ายด้านการทหาร และการเข้าถึงอาวุธปืน เป็นต้น ในบรรดาประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน ไทยชนะแค่พม่า อินเดีย แต่แพ้อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศ

รายงานระบุว่า ระดับความสงบ สุขของไทยอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” อันสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงต่อการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง การก่อการร้าย ระดับอาชญากรรมรุนแรงที่สูง และความไม่มั่นคงทางการเมือง เป็นต้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองจึงกลายเป็นปัจจัยที่บ่อนทำลายความสงบสุขของประเทศ ไม่มั่นใจว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือไม่? จะมีการเลือกตั้งภายในปีนี้หรือไม่?

เป็นความเห็นที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทย ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ หลังจากที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์ เอแบคโพล พบว่าร้อยละ 62.6 ของกลุ่มตัวอย่างที่สอบถาม รู้สึกว่าระดับความสุขของตนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนเมษายน เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ความไม่สงบสุขในสังคม ฯลฯ

แต่โปรดสังเกตว่า เอแบคโพลต้องการวัด “ระดับความสุข” ของคนไทย หลังคดียุบพรรคการเมือง ส่วนนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ต้องการวัด “ภาวะความสงบสุข” ของประเทศต่างๆ ในโลก โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เป็นดัชนีชี้วัด รวมทั้งการใช้จ่ายด้านการทหาร ซึ่งของไทยเพิ่มขึ้นทันทีหลังการรัฐประหาร ส่วนเสรีภาพของสื่อมวลชนตกฮวบฮาบติดต่อกันมา 6-7 ปี ตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ 1

เรื่องที่น่าตกใจก็คือ ผลการสำรวจขององค์กรต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย หรือสิทธิมนุษยชน ในระยะหลังๆ อันดับของประเทศไทยใกล้เคียงกับพม่าเข้าไปทุกที อย่างดัชนีชี้วัดความสงบสุขในคราวนี้ ไทยได้อันดับที่ 105 ส่วนพม่าติดอันดับที่ 108 สูสีกันมากขึ้นทุกขณะ ที่น่าตกใจก็เพราะพม่าเป็นประเทศที่ประชาคมประชาธิปไตยรังเกียจ หลายประเทศเลิกคบค้าสมาคม

หนทางเดียวที่ประเทศไทยจะกอบกู้ศักดิ์ศรีให้กลับมาทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ เราจะต้องรีบฟื้นฟูการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ชักช้า เริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม นิติรัฐ การเคารพกฎหมายบ้านเมือง กติกาในการปกครองประเทศ และบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอหน้า เร่งจัดทำรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับ และนำไปสู่ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม. 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: