อายัดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ คตส.จุดไฟ ยั่วยุให้ประชาชนแตกแยก

คตส.จุดไฟ เร่งยั่วยุให้ประชาชนแตกแยก โดยไม่คำนึงหลักนิติศาสตร์ ทั้งๆ ที่ในคดีต่างๆ ยังไม่ได้ขึ้นศาล และยังไม่มีการตัดสิน แต่คตส. กลับลุแก่อำนาจสั่งยึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตามคำสั่งพล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน หวังตัดเงินทุนสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุม ด้านนายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ยืนยันคตส.ไม่มีอำนาจยึดทรัพย์ ประกาศลั่น บ้านเมืองนี้มีขื่อมีแป ใครทำอะไรไว้ ระวังกรรมจะตามไปเยี่ยมเยือน

         คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์บัญชีเงินฝากของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา ทุกบัญชีเงินฝาก ทุกธนาคาร และทุกสถาบันการเงิน โดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

          ทั้งนี้ ประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 เรื่องการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ระบุว่า”ในกรณีที่เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องที่ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และมีพฤติการณ์ว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของผู้นั้น คู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้นั้นไว้ก่อนได้”   

         มีกระแสข่าวว่า การประกาศยึดทรัพย์ครั้งนี้ เนื่องจาก พล.อ.สนธิ บุญรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) คับแค้นใจเป็นอย่างมาก ต่อกรณีการชุมนุมของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย ของกลุ่มพลังประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมเฉียดแสนคน เคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา และเรียกร้องให้พล.อ.สนธิ ลาออกจากตำแหน่ง  

          กระแสข่าวระบุว่า ก่อนการประกาศคำสั่งดังกล่าว พล.อ.สนธิ ได้มีการหารือกับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และพลเอกบุญรอด สมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหาวิธียุติการชุมนุม เพราะหากกระแสพลังประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้ อำนาจของคมช. ที่มีอยู่ต้องสิ้นสุดลง   

          โดยมีกระแสข่าวหลุดรอดออกมาว่า พล.อ.สนธิ ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ดำเนินการอายัดทรัพย์สินของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อสกัดท่อน้ำเลี้ยงจากกลุ่มอำนาจเก่าที่สนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนามหลวง เพราะเชื่อว่าหากไม่มีเงินทุนสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมก็น่าจะทำให้การชุมนุมสลายตัวลงได้ในไม่ช้า    

          ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวรายงานเข้ามาว่า ทางคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หนึ่งในคณะกรรมการคตส. ได้มีการติดต่อประสานงานกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ และเจ้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวมติคณะกรรมการคตส. ในการอายัดทรัพย์สิน พ.ต.ท.ทักษิณ ในครั้งนี้ด้วย    

          พล.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) กล่าวว่าที่ประชุม คมช.อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการชุมนุมต่อได้แต่ต้องชุมนุมอย่างอารยะ ภายใต้กรอบของกฏหมายไม่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมกับเหตุการณ์   

          ขณะเดียวกันเชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีเป้าหมายเพื่อล้มคดีต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และครอบครัวโดยยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ทั้งนี้ เห็นว่าหากมีการอายัดทรัพย์ของ พ.ต.ทักษิณ ก็เชื่อว่าจะส่งผลดีให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ พร้อมเชื่อว่าภายใน 2 สัปดาห์ หากบรรดาพรรคการเมืองมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายเพื่อทำให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  

          โฆษก คมช.ยังกล่าวอีกว่าก่อนการประชุม คมช. ประธาน คมช.ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์และหาวิธีรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย  

          ด้านนายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี คตส. เตรียมแถลงข่าว อายัดทรัพย์สิน พ.ต.ท.ทักษิณ ว่า ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้ว คณะกรรมการคตส.ไม่มีอำนาจยึดทรัพย์ตามประกาศของคปค. จะสามารถใช้อำนาจการยึดและอายัดทรัพย์ได้เพียงทางเดียวตามประมวลกฎหมายรัษฎากรผ่านอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรกรณีที่คนที่ถูกประเมินภาษีไม่เอาหลักทรัพย์ไปวาง  

          ” ก็ลองดูครับ บ้านเมืองนี้มีขื่อมีแป แล้วก็ใครทำอย่างไร กรรมก็จะตามไปเยี่ยมเยือนท่านในเวลาไม่ช้า ” นายนพดล กล่าวและว่า   

          หากคตส.กล่าวอ้างกรณีการนำเงินไปซื้อสโมสรฟุตบอล หรือกรณีการต่อท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนามหลวงนั้น ก็เห็นว่าการจะยึดหรืออายัดทรัพย์นั้นต้องมีเหตุที่มีความผิดตามมูลฐาน ขณะที่หากจะกล่าวอ้างก็จะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ย้ำว่า คตส.ไม่ได้มีอำนาจในการยึดและอายัดทรัพย์แต่อย่างใด   

          นายนพดล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ มีคนญี่ปุ่นและคนจีนโพ้นทะเล จำนวนหนึ่ง ในระดับนักธุรกิจขนาดย่อมได้เตรียมการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มคนรักทักษิณ (friends of Thaksin) เพื่อแสดงถึงความศรัทธาในตัวพ.ต.ท.ทักษิณ โดยจะมีกิจกรรมในการพบปะกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตัวพ.ต.ท.ทักษิณ ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง และไม่มีการทำอะไรเพื่อทำลายความมั่นคงของรัฐ  

         “เป็นเพียงแต่การให้กำลังใจกันพูดคุยกันและพบปะพูดคุยกันในเรื่องนโยบายที่เป็นประโยชน์ถ้าหากมีความเป็นประชาธิปไตยกลับคืนมา” นายนพดล กล่าวและว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่คือผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับพ.ต.ท.ทักษิณ แล้ว   

          นายจักรภพ เพ็ญแข โฆษกแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ กล่าวว่า การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยฯไม่ได้มีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ และครอบครัว ตามที่โฆษก คมช. กล่าวหาและระบุว่า ที่ต้องชุมนุมเป็นเพราะต้องการประชาธิปไตยและขับไล่ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.  

         โฆษกแนวร่วมประชาธิปไตย กล่าวอีกว่า เห็นด้วยกับการตรวจสอบเรื่องท่อน้ำเลี้ยง ซึ่งน่าจะปฏิบัติมานานแล้วส่วนยึดทรัพย์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับท่อน้ำเลี้ยง    

          นายจักรภพ ยังกล่าวถึง คมช. ว่า อย่าได้ปฏิวัติซ้อนในวันศุกร์นี้ เพราะจะเกิดการเผชิญหน้ากับพลังประชาชน 

 ที่มา hi-thaksin.org

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “อายัดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ คตส.จุดไฟ ยั่วยุให้ประชาชนแตกแยก”

  1. ท่อตัน Says:

    ขอบคุณสำหรับข่าวสารนะครับ :)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: