นปก.ยุติชุมนุมยืดเยื้อ

ประชาไท 

แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.)แถลงการณ์

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550

เรื่อง แนวทางการเคลื่อนไหวต้านเผด็จการ 

       จากการที่ผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า ผ่านความห็นชอบจากประชาชนด้วยคะแนน 60% ต่อ 40% โดยประมาณนั้น ทาง นปก.พบว่ากระบวนการลงประชามติครั้งแรกของประเทศไทยนี้ เต็มไปด้วยความด่างพร้อย ภายใต้กฎอัยการศึกเกือบครึ่งประเทศ ไร้ความเสมอภาคในการรณรงค์ มีการใช้กลไกของรัฐทุกรูปแบบ เต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวง ข่มขู่และกดดัน  

       ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผลของรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการลงประชามติ รวมทั้งมีเงื่อนงำน่าสงสัยในการโกงการลงประชามติอย่างกว้างขวาง เพื่อผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนให้จงได้ นำไปสู่การฟอกตัวเองของฝ่ายเผด็จการ นอกจากนั้นประชาชนที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจรับร่าง รธน ด้วยเหตุผลเบื่อหน่ายการบริหารงานของ รัฐบาล และ คณะรัฐประหาร คมช  และ เชื่อว่า หากมีการรับร่าง รธน ฉบับนี้ จะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ปัญหาที่เกิดจากคณะบุคคลเหล่านี้หมดไป หาใช่สนับสนุนร่าง รธน คมช ในเชิงเนื้อหา เพราะมีการแจกหนังสือร่าง รธน ถึงมือประชาชนเพียง 19 วันก่อนการลงประชามติ   

       นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ นปก. ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะมีจุดอ่อนมากมาย อาทิเช่น รับรองการรัฐประหารว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม สร้างความอ่อนแอให้กับระบบการเมืองและการบริหารประเทศ สถาปนาอำนาจอำมาตยธิปไตย และนำไปสู่การเป็นรัฐทหาร เปิดช่องให้มีการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนผ่านกฏหมายความมั่นคงที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้  

       ในระหว่างที่ นปก. จะได้รวบรวมหาหลักฐานที่พิสูจน์การโกงการลงประชามติครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการแจ้งรายงานมาจากประชาชนจำนวนมากในความไม่ชอบมาพากลของฝ่ายรัฐ แต่เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทย โดยปราศจาคการดำรงอยู่ของ คมช  ซึ่งเป็นความต้องการร่วมกันของ นปก และ ผู้ที่ลงมติเห็นชอบ และ ไม่เห็นชอบ ต่อ รธน ฉบับนี้ นปก. จึงขอยุติการเคลื่อนไหวขับไล่เผด็จการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอีก อาทิเช่น  

1)      ปรากฏหลักฐานเงื่อนขำการบิดเบือนประชามติที่เชื่อถือได้

2)   มีความพยายามสืบทอดอำนาจของ ประธานหรือสมาชิก คมช., ครม., สสร., กมธ. หรือ สนช. (ย้ำ นายทหารของ คมช จะต้องไม่หลุดออกจากการเมืองทั้งในสนามเลือกตั้ง และ บทบาททหารที่แทรกแซงการเมือง)

3)   มีการทุจริตมิชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ของ คมช. รัฐบาล และองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นโดย คมช.

4)  มีการสร้างความแตกแยกในสังคมอย่างต่อเนื่อง

5)  ออกกฏหมายใดๆที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติหรือประชาชน เช่น กฏหมายที่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  กฏหมายที่นำไปสู่การเป็นรัฐทหาร ฯ

6)  แอบอ้างเบื้องสูงหรือทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

7)  พยายามเหนี่ยวรั้งเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยไม่มีเหตุผล ไม่ว่าด้วยการกระทำด้วยวิธีใด

8)  มีการใช้อำนาจและกฏหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ไม่ว่าต่อประชาชนกลุ่มใด

9)  กลั่นแกล้งดำเนินคดีต่อ แกนนำ นปก. และประชาชนผู้ชุมนุมขับไล่เผด็จการโดยสงบ โดยปราศจากการไต่สวนที่เที่ยงธรรม                                                                  

       ในระหว่างนี้ นปก.จะติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการกระทำในลักษณะดังกล่าว แกนนำ นปก. จะดำเนินการเคลื่อนไหว เพื่อขับไล่เผด็จการต่อไปทันที           

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน           

ประกาศ ณ. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550      

ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 

                           ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ 2                      

นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์            นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ        นายชินวัฒน์ หาบุญพาดนายก่อแก้ว พิกุลทอง                   นายสมบัติ บุญงามอนงค์               นายสมยศ พฤกษาเกษมสุขนายสุชาติ นาคบางไทร                  นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: