มิ่งขวัญ ผุดประชานิยม “สูตรพิเศษผสม สูตรดั้งเดิม”

นโยบายเศรษฐกิจที่จะทำนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. ประชานิยมสูตรต้นตำรับ 2.ประชานิยมสูตรพิเศษ และ3.การหารายได้เข้าประเทศ            

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชาชน แถลงถึงการดำเนินการทางเศรษฐกิจพรรคพลังประชาชน ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้กำลังมีประชาชนถึง 85% เดือดร้อน มีโรงงานปิดตัวลงจำนวนมาก หากไม่เตรียมรับมือ ปี 2551 ก็อาจจะเป็นการเผาจริง ดังนั้นเราจึงได้คิดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับเหตุการณ์  นโยบายเศรษฐกิจของพรรคประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. ประชานิยมสูตรต้นตำรับ 2.ประชานิยมสูตรพิเศษ และ 3.การหารายได้เข้าประเทศ           

โดยยุทธศาสตร์ที่พรรคพลังประชาชนจะนำมาใช้คือ 1.สานต่อนโยบายประชานิยมสู่ประชากรส่วนใหญ่  ซึ่งคำว่าประชานิยมหมายถึงสวัสดิการที่รัฐพึงให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนเพื่อให้เขามีโอกาสโงหัวขึ้นมาได้  2.เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายถึงตัวประชาชนรากหญ้า ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  3.เห็นผลรวดเร็ว โดยแยกเป็นมาตรการระยะสั้น กลางและยาว 

หากตนได้ทำงาน จะเริ่มงานเร็วที่สุดในเดือน ม.ค. 2551 และ 4.สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางนวัตกรรมทางความคิด เพราะวันนี้ไม่มีทางที่จะไปแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีได้ทันกับประเทศที่พัฒนา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ได้ทัน         

นอกจากนี้จะมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างสวัสดิการแก่คนไทย ซึ่งจะประกอบด้วย นโยบายประชานิยมสูตรต้นตำรับ อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อประชาชน และ เอสเอ็มแอล รวมทั้งหวยบนดิน กองทุนเรียนก่อนผ่อนทีหลัง  การขจัดยาเสพติด โอท็อป                

นำมารวมกับประชานิยมสูตรพิเศษ ที่จะทำให้รายจ่ายลดลง 4 เท่า และรายได้หลักเพิ่มขึ้น 4 เท่า ซึ่งจะเป็นจริงได้ โดยการสร้างรายได้ให้ประเทศจะมาจากภาคการท่องเที่ยวปีละประมาณ 350,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  และจากการขยายสนามบินสุวรรณภูมิรายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,500,000 ล้านบาท รวมกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการผลิตยาของโลกให้เป็นจุดขายใหม่ของประเทศที่จะมีโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ  พัฒนาให้ไทยเป็นเมืองมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยร่วมมือกันสถาบันชั้นนำของโลก ที่เราได้มีการเจรจากันไว้บ้างแล้ว โดยจะมีการใช้พื้นที่ 4,000 ไร่ในภาคกลางของประเทศสร้าง 10 โรงพยาบาลระดับโลก และ 4 มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ มีเมืองอุตสาหกรรมยาของโลก มีการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเพื่อผลิตยาทั้งยาเคมีและยาสมุนไพร         

นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมผลไม้ไทยและผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดโลกอย่างจริงจัง  เพื่อเป็นการป้องกันผักผลไม้ราคาตกต่ำในประเทศ  การสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานราคาถูก รวมไปถึงพลังงานธรรมชาติ  ขณะที่ด้านขนส่งมวลชน จะมีการสร้างระบบรถไฟ และการคมนาคมสำหรับคนทั้งประเทศที่จะมี 5 ระบบ คือ 1.รถไฟแบบไทยที่ยังใช้อยู่ เพื่อรองรับคนที่ทีรายได้น้อย 2.รถไฟความเร็วสูง 3.รถไฟใต้ดิน 10 สาย 4.รถไฟวงแหวน สำหรับกรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี รังสิต สมุทรปราการ หากเราได้ทำงานจะเริ่มภายใน 1 ปี 5.รถไฟก้างปลา สำหรับคนต่างจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งจะมีการระดมการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเข้าสู่ประเทศไทยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช่น กรณีการเซ็นต์สัญญาเจเทปป้าที่ไทยทำกับญี่ปุ่น ที่จะช่วยลดภาษีการส่งออก และสร้างโอกาสให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งจะเกิดผลการอพยพทุนครั้งใหญ่         

นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน จะมีการพารัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไปพบนักธุรกิจต่างประเทศ รวมไปถึงการเจรจาหาผู้ค้าใหม่ทางเศรษฐกิจ และจะมีการทบทวนฐานภาษีและโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมด การอะไรติดขัดเราจะแก้ไขให้สะดวกหมด เพราะเรารู้ว่าระบบราชการติดขัดในส่วนใด รวมไปถึงแนวคิดลดค้าไฟฟ้าเป็นรูปธรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีกำไร 2 หมื่นล้านบาทต่อปี คืนให้ประชาชนให้หมด           

นอกจากนี้จะขอร้องให้ทุกคนใช้ก๊าซโซฮอลล์100%ซึ่งจะเห็นผลในพริบตาว่า ลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ถึง 10,000–100,000 ล้านบาท ทั้งหมดนี้เราได้วางแผนการหาเงินออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั้น กลาง และยาว โดยในระยะสั้นจะเน้นมากที่สุด ซึ่งทำได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง 1-1 ปีครึ่ง             

นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า วันนี้ทุกพรรคพูดกันแต่เรื่องประชานิยม แต่พรรคพลังประชาชนมีหนทางที่จะเอาเงินมาใช้สำหรับนโยบายที่ออกมาให้เป็นไปได้จริง ซึ่งตนใช้เวลาเป็นปีในการศึกษา และเชื่อมั่นว่าบางอย่างอาทิ เรื่องการท่องเที่ยวจะใช้เวลาเพียง 1 ปีก็จะเห็นผล          

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเพิ่มภาษีเพื่อนำมาเป็นรายได้สำหรับใช้ในโครงการนี้หรือไม่ นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า ถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่แตะตรงนี้ จะพยายามหาเงินมาจากที่อื่น  ส่วนถ้าหากได้เป็นรัฐบาลจะใช้นโยบายขาดดุลเพื่อนำงบประมาณมาใช้กับโครงการประชานิยมเหมือนที่บางพรรคมีแนวคิดออกมาหรือไม่ นายมิ่งขวัญ กล่าวว่า ขอยังไม่พูดถึงตรงจุดนั้นในเวลานี้  อย่างไรก็ตามการที่มาเปิดนโยบายช่วงนี้เพราะไม่ต้องการให้พรรคอื่นมาลอกการบ้าน 

Advertisements
เขียนใน Political Links. 1 Comment »

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “มิ่งขวัญ ผุดประชานิยม “สูตรพิเศษผสม สูตรดั้งเดิม””

  1. คนผ่านมา Says:

    อันนี้เป็นลิงค์จากรายการเจาะใจในวันที่คุณมิ่งขวัญมาพูดนโยบายนะครับ มีของประชาธิปัตย์ด้วยครับ ลองฟังแล้วเทียบกันดูนะครับ ผมไม่ออกความเห็นเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้าง แต่ฟังให้จบทั้งสองพรรคก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ
    http://www.johjai1991.com/vdo.php?id=10&s=1
    http://www.johjai1991.com/vdo.php?id=11&s=1 )


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: