เอ็กซเรย์”ปชป.-ทรท.” รับ”คำพิพากษา”

ที่มา มติชน   

เอ็กซเรย์”ปชป.-ทรท.” รับ”คำพิพากษา”

พรรคประชาธิปัตย์

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2489 เป็นพรรคการเมืองจดทะเบียนที่เก่าแก่ที่สุดของไทย คำว่า “ประชาธิปัตย์” ผู้บัญญัติคือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคคนที่ 2 โดยมีความหมายว่า “ผู้บำเพ็ญประชาธิปไตย” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Democrat Party แปลตามตัวว่า พรรคการเมืองของผู้นิยมระบอบประชาธิปไตยโดยหมายจะให้เป็นพรรคของคนจน เช่นเดียวกับพรรค Democrat ของอเมริกาขณะนี้มีสาขาพรรคทั้งหมด 194 สาขา สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 4,095,493 คนตามเว็บไซต์พรรคปรากฏข้อมูลว่า มีการก่อตั้งพรรคนี้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2489 ซึ่งตรงกับวันจักรี

แต่จริงๆ ไม่ได้ก่อตั้งตามวันดังกล่าว

ก่อตั้งจริงในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2489 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ห้า อันเป็นวันแข็งตามความเชื่อโบราณของไทย โดยการประชุมรวมตัวกันของนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่บริษัทของนายควง อภัยวงศ์ ที่ย่านเยาวราช

จุดประสงค์ของการก่อตั้งพรรค คือ การเป็นฝ่ายค้านคานอำนาจของนายปรีดี พนมยงค์ ที่หลายฝ่ายในขณะนั้นมองว่าจะส่อเค้าเป็นเผด็จการ

หัวหน้าพรรคคนแรกคือ นายควง อภัยวงศ์ เลขาธิการพรรคคนแรกคือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

สัญลักษณ์ของพรรคเป็นรูปแม่พระธรณีบีบมวยผม มีฟ่อนข้าวประดับอยู่เป็นขอบ โดยมีความหมายว่า แม่พระธรณีบีบมวยผม หมายถึง การเอาชนะมารหรือความชั่วร้ายต่างๆ ฟ่อนข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

คำขวัญของพรรคคือ สจฺจํเว อมตา วาจา เป็นพุทธภาษิต แปลว่า “คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย”

หลังจากการก่อตั้งพรรคแล้ว ประชาธิปัตย์ก็ลงเข้าสู่สนามเลือกตั้ง และได้รับเสียงข้างมากทันที ทั้งนี้ ประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรคแรกที่หาเสียงด้วยวิธีการปราศรัยด้วย
ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ แรกๆ ยังไม่มีหลักแหล่งแน่นอน แต่ปัจจุบันอยู่ที่ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท ซึ่งเป็นที่ดินของนายเล็ก นานา เลขาธิการพรรคในยุคนั้น ได้อุทิศให้ในสมัยนายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรคคนที่ 4ปัจจุบันเป็นที่ทำการของมูลนิธิควง อภัยวงศ์ขณะนี้ “ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคที่เป็นที่รับรู้กันว่าฐานเสียงที่เข้มแข็งที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ได้สร้างประวัติศาสตร์ กวาดที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้มาเกือบทั้งหมด ได้ถึง 52 ที่นั่ง จาก 54 ที่นั่งแต่ถ้าย้อนไปเมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 ได้สูญเสียที่นั่งหลายพื้นที่ในภาคใต้ให้แก่พรรคกิจสังคมมาแล้วสถิติสูงสุดที่พรรคได้เก้าอี้ ส.ส.คือ 123 คน จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 และน้อยที่สุดคือ 5 คน จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500จากการค้นประวัติพบว่า เคยคว่ำบาตรการเลือกตั้งมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ.2495 สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และในปี พ.ศ.2549 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 ในช่วงวิกฤตการการเมืองในไทย ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คว่ำบาตรการเลือกตั้งร่วมกับพรรคอื่นๆ พื้นที่ภาคใต้เป็นเพียงพื้นที่เดียวในประเทศ ที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่หลายต่อหลายครั้ง เนื่องจากคะแนนเสียงของผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ 20% อันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายในสมัยนั้นกำหนดถ้ามีผู้สมัครเพียงรายเดียว

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นายควง อภัยวงศ์ (พ.ศ.2489-พ.ศ.2511) (เคยดำรงตำแหน่งนายกฯ 4 สมัย) 

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (พ.ศ.2511-พ.ศ.2522) (เคยดำรงตำแหน่งนายกฯ 4 สมัย)  

พ.อ. (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (พ.ศ.2522-พ.ศ.2525)

นายพิชัย รัตตกุล (พ.ศ.2525-พ.ศ.2534) นายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2534-พ.ศ.2546) (เคยดำรงตำแหน่งนายกฯ 2 สมัย)

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พ.ศ.2546-พ.ศ.2548)

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)

พรรคไทยรักไทย

จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2541 ถือว่าเป็นพรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 23 คน ผู้ก่อตั้งคนสำคัญคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และปัจจุบันมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการหัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคทั่วประเทศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 จำนวน 14,360,000 คน มีสาขาพรรค 10 สาขาสโลแกน “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน”ถือเป็นพรรคการเมืองแรกของไทย ที่นำหลักการตลาดมาใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างได้ผล และประสบความสำเร็จอย่างมากในการเลือกตั้งปี 2544 ด้วยนโยบายประชานิยม และเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน เช่น บ้านเอื้ออาทร โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค **แต่ก็มีปัญหาในการดำเนินการ และถูกประเมินว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่ต่อไปในอนาคต และกลายเป็นปัญหาตัวใหม่

ถือเป็นพรรคการเมืองแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียว คือ การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2548 ได้ ส.ส. 376 คน จากจำนวน ส.ส. 500 คน เอาชนะพรรคคู่แข่งคือ พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เพียง 96 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 พรรคไทยรักไทย ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อถึง 18,993,073 เสียง และถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกตั้งเพราะต้องการหลีกเลี่ยงกฎ 20% จนถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบสวน เรื่องราวขึ้นศาลรัฐธรรมนูญดังที่ทราบ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. กระทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณ ซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการขณะนั้น

หลังการรัฐประหารไม่นาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้พำนักอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยส่งจดหมายซึ่งเขียนด้วยลายมือ โดยได้ชี้แจงสาเหตุถึงการลาออก และขอบคุณในความหวังดี ทั้งในส่วนของสมาชิกพรรค ผู้ให้การสนับสนุน

หลังจากที่หัวหน้าพรรคลาออกไม่นาน ความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรค โดยเฉพาะผู้บริหารพรรค ต่างก็ตัดสินใจลาออกจากกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ทันที

เนื่องมาจากท่าที คมช.ขณะนั้นต้องการเอาผิดเรื่องพรรคใหญ่จ้างพรรคเล็ก รวมถึงการทุจริตของรัฐบาล

ซึ่งในพรรคประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ที่สื่อมวลชนตั้งฉายา ดังนี้ กลุ่มพ่อมดดำ นำโดยนายสุชาติ ตันเจริญ, กลุ่มภาคกลาง นำโดยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม, กลุ่มวังพญานาค นำโดยนายพินิจ จารุสมบัติ, กลุ่มชลบุรี นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม, กลุ่มวังน้ำยม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นแกนนำ, กลุ่มวังน้ำเย็น ของนายเสนาะ เทียนทอง, กลุ่มวังบัวบาน นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นแกนนำ, กลุ่มลำตะคอง ของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และกลุ่ม กทม. ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: